Cursus in Wonderen

Een Cursus in Wonderen is een spirituele leerweg die je helpt weer thuis te komen in je ware Zelf.
Met behulp van onze innerlijke leraar leren wij middels vergevingslessen onze identificatie met het ego los te weken. Het is een liefdevol pad terug in de innerlijke vrede.
De cursus spreekt over twee emoties liefde en angst. Elk moment in ons leven kunnen we kiezen tussen deze twee. Elke keer wanneer we ons ego kunnen loslaten en kunnen reageren en handelen vanuit Liefde ervaren we een wonder.

De Cursus bestaat uit drie delen: een Tekstboek met de achtergrond filosofie, dit helpt je op inzichtniveau, een Werkboek met lessen voor elke dag van het jaar, dit helpt je op ervaringsniveau, en een Handboek voor leraren, dat kort antwoord geeft op allerlei vragen die je je kunt stellen.


Er zijn maar twee

menselijke emoties,

liefde en angst.


Attitudinal Healing

Wat is Attitudinal Healing?

Attitudinal Healing (AH) wil letterlijk zeggen: ‘het helen van je innerlijke houding’.
AH komt voort uit Een Cursus in Wonderen (ECIW) en wil ons handreikingen doen voor het leven in innerlijke vrede.

De cursus is gebaseerd op de overtuiging dat het niet de mensen of de omstandigheden buiten ons zijn waardoor we van streek raken. Eerder zijn het onze gedachten, gevoelens en onze houding t.o.v. mensen en gebeurtenissen die pijn veroorzaken. Als onze gedachten ons kunnen laten geloven dat we angstig en kwetsbaar zijn, kunnen wij, als we daar voor openstaan, ook gedachten creëren die liefdevol zijn en ons bevrijden van angst en verdriet. De omkering begint met de bereidheid om uit ons hart te leren kijken naar wat er gebeurt. Zonder oordelen, dus zonder “er iets van te vinden”.

Zo kunnen we onszelf en anderen weer in de gelegenheid stellen te ontdekken dat:

 • we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst;
 • wij het zelf zijn op wie we gewacht hebben;
 • alle antwoorden op vragen die we hebben in onszelf te vinden zijn;
 • we goed zijn zoals we zijn.

Attitudinal Healing is een methode die door Jerry Jampolsky ontwikkeld is.
We werken in AH-groepen met de 12 principes en 10 richtlijnen van Attitudinal Healing. Deze principes zijn ook in andere oude geschriften terug te vinden.

De principes van Attitudinal Healing:

 1. De kern van ons wezen is liefde.
 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 6. We kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 11. Omdat liefde eeuwig is hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.

Richtlijnen voor het werken in Additudinal Healing groepen:

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.
 2. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.
 3. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.
 4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.
 5. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.
 6. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.
 7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
 8. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we leren alleen het licht in hen te zien en niet hun schaduwzijde.
 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.
 10. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je me mailen via onderstaand contactformulier
[recaptcha]© 2016 – Website ontwikkeld door Vincent ’t Lam